We use cookies on this site to enhance your user experience. By using our web you agree with saving cookies on your computer / device. Settings of cookies may be changed in the settings of your browser.
Ok

HOW TO BUY
How to buy

In the online store you can realize your purchase in two ways: WITHOUT REGISTRATION or WITH REGISTRATION, and create an account with the possibility of receive  all benefits that are associated with shopping.

Procedure for purchase in e-shop WITHOUT REGISTRATION

In case you do not want to register your order in e-shop ighe.sk, you can implement the purchase without registration. Just do the following:

1. Insert products into your basket and click on the basket where you can see its content.

2. Choose the payment method - Paypal payment, online payment by credit card, bank transfer (only buyer from EU country) as well as the shipping method - Slovak Post (registered letter or unregistered letter first class)

3. Fill in all your contact details needed by Form.

4. Click the CHECKOUT order - check the accuracy of the data and then send the order.

5. After creating and submitting your order, an email will be sent to your email address for confirmation.

Procedure for shopping with registration - REGISTER

If you have not purchased over the Internet before, we advise you how to proceed. It is a convenient and secure way to shop from the comfort of your home. All prices in the online shop are final (we are not VAT payers).

Step 1 – Registration         You can register in our store in advance even if you do not buy yet. hHowever, you can safely skip this step, because if you choose any product from our offer, you will get to it later. After successfully completing your  registration, a  confirmation e-mail with username and password will be sent to your e-mail address. In case your username and password do not work, choose "Have you lost your password?" and the system will automatically sends a new email to you. In case of any problem with registration, please contact us at the e-mail address: info@ighe.com.

Step 2 - Select the goods                 Select the goods in the Products section in the left panel of the website . If you have selected all products and you want to buy them, click on "BUY". You can continue to select  goods or to look at the content of your basket at the top of the website - right.

Step 3 - Ordering goods and confirm the order          After choosing the payment and shipping method,  check and confirm the order. If you are not logged in or registered, fill in all required data for registration, check your request using the "CHECKOUT" and click "Order" . A confirmation email will be sent to you.

    If you chose payment in advance by bank transfer,  you can see all payment information (account number, variable symbol, and the exact amount to be paid including fees for shipping) in the confirmation email.

We wish you a pleasant shopping.

IGHE LABELS

 

Ako nakupovať

V internetovom obchode možete nakupovať dvomi spôsobmi: a to nákupom BEZ REGISTÁCIE, alebo REGISTROVANÍM sa a vytvorením konta s možnosťou využívania všetkých výhod, ktoré sú s nakupovaním spojené.

Postup nákupu v e-shope BEZ REGISTRÁCIE

V prípade, že sa nechcete zaregistrovať, objednávky v e-shope ighe.sk môžete realizovať aj BEZ REGISTRÁCIE. Stačí vykonať tieto kroky:

1. Vložte tovar do košíka a kliknite na košík, kde uvidíte obsah svojho košíka.

2. Vyberte vhodný spôsob platby - Paypal platba, online platba platobnou kartou, bankový prevod (len kupujúci z EU) a tiež spôsob dopravy - Slovenská pošta (doporučený list alebo obyčajný list prvej triedy)

3. Vyplňte všetky Vaše údaje potrebné k doručeniu tovaru podľa formulára.

4. Kliknite na SÚHRN (CHECKOUT) objednávky - skontrolujte správnosť údajov a následne ODOŠLITE objednávku. 

5. Po vytvorení a odoslaní objednávky na Vašu emailovú adresu príde POTRVDENIE o jej prijatí.

Postup pri nakupovaní s registráciou – REGISTRÁCIA

Ak ste ešte nenakupovali cez internet, poradíme Vám ako postupovať. Je to pohodlný a bezpečný spôsob nakupovania z pohodlia Vášho domova. Všetky ceny v internetovom obchode sú konečné (nie sme plátca DPH). 

1. Krok – Registrácia    Zaregistrovať sa v našom obchode môžete vopred, aj keď nebudete ešte nakupovať. Tento krok  však môžete bez obáv preskočiť, ak si totiž vyberiete nejaký tovar z našej ponuky, dostanete sa k  nemu  neskôr. Po úspešne dokončenej registrácii Vám bude zaslaný na Vami uvedenú e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail s prihlasovacím menom a heslom.Ak sa Vám stane, že Vaše prihlasovacie meno a heslo nefunguje, zvoľte voľbu "Have you lost your password?" a systém ho automaticky zašle na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii. V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@ighe.sk.

2. Krok - Výber tovaru, objednanie      V ľavej časti webovej stránky sa nachádza panel - kde sú usporiadané sekcie produktov. Ak ste si vybrali a chcete si tovar kúpiť, kliknite na ikonku "BUY". Môžete pokračovať ďalej vo výbere tovaru alebo sa pozrieť na obsah košíka, v hornej časti stránky – vpravo. 

3. Krok - Objednanie tovaru a potvrdenie objednávky      Po zvolení spôsobu platby a dodávky, skontrolujte a potvrďte objednávku. Ak nie ste prihlásený, či zaregistrovaný, vyplňte povinné údaje pre registráciu a na záver Vašu požiadavku skontrolujte tlačidlom "CHECKOUT" a  tlačidlom"ORDER" nakoniec odošlite. Na Váš e-mail je zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

    Ak ste si vybrali platbu vopred prevodom na účet, v potvrdzujúcom emaili o prijatí objednávky sú uvedené všetky údaje pre jej realizáciu a to: číslo účtu, variabilný symbol pre vykonanie platby, a presná suma k úhrade vrátane poplatkov za dopravu ( poštovné ). 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie.

IGHE LABELS

NTcwMDJ